Encuentro de ciudades – DGT

Encuentro de ciudades – DGT

La DGT no només s’ocupa de la seguretat a les carreteres, sinó també a les ciutats. Amb aquest motiu organitza les “Trobades de ciutats per a la seguretat viària”, per buscar solucions en l’àmbit urbà. En la segona trobada vam treballar en el disseny de la imatge corporativa de l’esdeveniment, un vídeo de presentació, i els programes i materials per a les ponències.

Info:  Disseny i maquetació.