Pla estratègic Seguretat Viària – DGTPla estratègic Seguretat Viària – DGT

Pla estratègic Seguretat Viària – DGT

Per tal de dinamitzar i canalitzar les actuacions dirigides a millorar la seguretat viària estatal, la DGT elabora plans estratègics diaris en què es marquen els objectius principals. Nosaltres vam recollir tota la informació i la vam plasmar en un llibre seguint el Manual d’Identitat Corporativa.

Info:  Disseny i maquetació.