Guia de la bici – AMBGuia de la bici – AMBGuia de la bici – AMB

Guia de la bici – AMB

Dins de les accions dirigides a potenciar l’ús de la bici no només com a activitat d’oci sinó també com a mitjà de transport habitual, AMB ens va encarregar la confecció d’unes guies. Vam fer dues guies (àmbit nord i àmbit sud) amb els diferents tipus de vies aptes per a bicicletes, consells i adreces útils. El principal treball va ser el desenvolupament de les cartografies amb la indicació de les connexions amb els diferents mitjans de transport.

Info:  Disseny i maquetació.